Rebro, Derek

 

porotca 2013, 2018

Literárny kritik a redaktor. Vyštudoval slovenský jazyk, literatúru a estetiku na FiF UK v Bratislave, kde získal aj doktorát z literárnej vedy. Vydal dve literárnovedné monografie a niekoľko zbierok poézie, prispieva do domácich aj zahraničných periodík, zborníkov a médií. Jeho texty boli preložené do viacerých jazykov. Od roku 2012 je šéfredaktorom rodovo orientovaného časopisu Glosolália. Porotca ceny Anasoft litera v roku 2013 a 2018.