Schmarcová (rod. Somolayová), Ľubica

Foto: Juraj Starovecký 

(1979)

porotkyňa 2007, 2019

Literárna vedkyňa. Absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, doktorandské štúdium v Ústave slovenskej literatúry SAV a stáž na Universität Regensburg. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave na Oddelení literárnej histórie. Je autorkou literárnohistorickej monografie Mystická misia S. B. Hroboňa (AP – USlL SAV, 2008), zostavovateľkou monografie Autor a subjekt (LIC, 2016) a autorkou knihy pre deti Na kraji lesa (Egreš, 2018).