Součková, Marta

Foto: Boris Petnar 

(1963) Bojnice

porotkyňa 2008, 2016, 2021

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra na FF UK v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobila ako jazyková redaktorka vo vydavateľstve a denníku Smena, neskôr ako členka Aktívu mladej kritiky v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave. Od roku 1990 vyučuje na Inštitúte slovakistiky a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, od r. 2013 ako profesorka v odbore Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr. Od roku 2013 do roku 2017 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade.

Marta Součková je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001), P(r)ózy po roku 1989 (2009) a učebných textov Osobnosti a osobitosti slovenskej prózy 80. a začiatku 90. rokov (1993), Prozaické debuty v 80. a 90. rokoch (1994). Editorsky pripravila výbery Jozef Cíger Hronský. Prózy (2008) a Milo Urban. Prózy (2013), ako aj takmer dvadsať zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií o slovenskej literatúre po roku 1989 a po roku 2000. Spolupracovala na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005, ed. V. Mikula) a v roku 2016 zostavila antológiu slovenskej poviedky 20. storočia Modern Dekameron. Huszadik századi szlovák novellák. Spolu s Jánom Gavurom editovala tiež výbery TOP 5 (slovenská literárna scéna 2010 – 2016 v odbornej reflexii). V r. 2015 vyšiel výber z jej recenzií Do poslednej bodky.