Šrank, Jaroslav

foto: Juraj Starovecký 

(1975)

porotca 2010

Pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje slovenskú literatúru 20. storočia. Venuje sa najmä analýze, interpretácii a kritike súčasnej slovenskej literatúry. Spolupracoval na dielach V. Marčok a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2004, 2006) a V. Mikula a kol.: Slovník slovenských spisovateľov (2005). V roku 2009 vydal knihu literárnovedných štúdií Nesamozrejmá poézia.