Štrasser, Ján

Foto: Juraj Starovecký 

(1946)

porotca 2011, 2019

Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor ruský jazyk a slovenský jazyk. Pôsobil ako redaktor literárnych časopisov a ako divadelný dramaturg. V súčasnosti je v slobodnom povolaní, venuje sa poézii, literárnej kritike, publicistike, tvorbe kníh rozhovorov s osobnosťami slovenskej kultúry a prekladom z ruskej literatúry.