Štrpka, Ivan

foto: Ferči Malík 

(1944)

porotca 2012

Básnik, textár, esejista, prozaik, prekladateľ, člen básnickej skupiny Osamelí bežci. Vyštudoval slovenčinu a španielčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v Geologickom ústave, v Československej televízii v Bratislave ako dramaturg večerníčkov pre deti a ako redaktor a šéfredaktor vo viacerých literárnych časopisoch (naposledy v Romboide). Spolupracoval na hudobných projektoch Deža Ursinyho ako básnický textár. Venuje sa tiež prekladaniu zo španielčiny a portugalčiny. Je autorom vyše dvadsaitich básnických zbierok, naposledy mu vyšla zbierka Kam plášť, tam vietor (2018).