Vallová, Miroslava

Foto: Juraj Starovecký 

(1952)

porotkyňa 2006, 2018

Prekladateľka, redaktorka a bývalá riaditeľka Literárneho informačného centra. Vyštudovala taliančinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala vo vydavateľstve Tatran, kde bola zástupkyňou šéfredaktora. V rokoch 1993 – 1996 pôsobila ako konzulka na Veľvyslanectve SR v Ríme, po návrate do Bratislavy nastúpila do Národného literárneho centra (v súčasnosti Literárne informačné centrum), kde pôsobila ako vedúca oddelenia zahraničných aktivít a od roku 2012 do roku 2021 bola jeho riaditeľkou. V roku 2017 iniciovala vznik ceny René – Anasoft litera gymnazistov, ktorej sa aktívne venuje aj na dôchodku.