Zelinský, Miroslav

 

(1961)

porotca 2007

Literárny historik, rozhlasový redaktor a režisér. Vyučuje na Fakulte multimediálnych komunikácií Univerzity T. Baťu v Zlíne a na Ostravskej univerzite. Je jeden z najvýznamnejších českých slovakistov. Zo slovenčiny preložil tituly Roger Krowiak, kolektív autorov, Kniha o cintoríne, Samko Tále, Poslední kôň Pompejí, Pavel Vilikovský, O cestách, ktoré nevedú do Ríma, Marian Varga / Peter Uličný atď..