Pre médiá a našich partnerov

Milé novinárky, milí novinári, vážení zástupcovia médií, vy všetci, ktorí vo svojej práci reflektujete aj umelecky hodnotnú literatúru,

milí naši partneri,

 

tlačové správy, fotografie v tlačovej kvalite, vizuály a ostatné informácie týkajúce sa aktuálneho ročníka literárnej ceny Anasoft litera 2024 nájdete v AL24_RESSKITE na Disk Google.

V prípade doplňujúcich otázok či záujmu o nové partnerstvo nás neváhajte kontaktovať

Logo aktuálneho ročníka v tlačovej kvalite nájdete rovnako na predmetnom linku.

 

Fakturačné údaje

ars_litera, o. z.
Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava
IČO: 30801273

Bankové spojenie: Tatra banka
číslo účtu: SK89 1100 0000 0026 2110 6712
Zastúpené: Simona Prokopec Fochlerová
T. č. 0904 299 996

 

Tešíme sa na spoluprácu a vaše výstupy

Tím Anasoft litera