Prihlásenie knihy do Anasoft litera

Do výberu hodnotených kníh vstupuje prozaická tvorba žijúceho autora/autorky v prvom vydaní s vročením oceňovaného roka automaticky. Zoznam plníme sami, ale veľmi nám pomôže, ak nám s ním ako vydavateľstvá, autorky, autori či čitateľská obec pomôžete v priebehu celého roka.

Pomôžte nám a prihláste dielo* do 19. ročníka ceny Anasoft litera (2024) vyplnením formulára nižšie.

*Dielom sa rozumie knižne vydaná pôvodná prozaická tvorba žijúceho autora/autorky s vročením oceňovaného roka (2023), alebo ktorá nebola hodnotená v predchádzajúcom ročníku (2022) v 1. vydaní.

POZOR!

Do výberu hodnotených kníh nevstupujú diela všeobecne zaraďované do kategórie „výber z tvorby“, publikácie, v ktorých časť diela bola knižne publikovaná v iných rokoch, zbierky poviedok, noviel a antológie viacerých autorov, zbierky poviedok viacerých autorov, ktoré sú výsledkom literárnych súťaží, encyklopédie, esejistická, odborná literatúra a literatúra faktu, literatúra pre deti a literatúra písaná deťmi, poézia, poézia v próze, dráma, viacžánrové publikácie, reedície, druhé a ďalšie vydania, slovníky, učebnice, prevažne obrazové publikácie, propagačné publikácie, memoáre, opisné zemepisné publikácie a prekladová literatúra akéhokoľvek žánru a rozsahu (i čiastkového), s výnimkou prekladov pôvodných diel autorov, ktorí sú občanmi SR alebo majú slovenskú štátnu príslušnú alebo sú príslušnici národnostnej menšiny.

Štatút ceny

Pozrite si pracovný zoznam hodnotených kníh 2024, či v ňom už dielo, ktoré chcete prihlásiť, náhodou nie je.

 

Údaje o prihlásenej knihe

* povinné položky