Zoznam hodnotených kníh

Do výberu hodnotených kníh vstupuje prozaická tvorba žijúceho autora v prvom vydaní s vročením oceňovaného roka automaticky. Konečný verdikt o zaradení alebo nezaradaní diela do hodnotenia vynáša spravidla odborná porota. Kritériá sú uvedené v štatúte ceny.

Zoznam hodnotených kníh za rok 2021

Do 16. ročníka literárnej ceny Anasoft litera sú automaticky zaradené všetky tituly pôvodnej prózy žijúcich autorov a autoriek, ktoré vyšli v roku 2020 v prvom vydaní.

Zoznam zverejníme 2. januára 2021 a pripomienkovať ho je možné do 31. januára 2021 na adrese cena@anasoftlitera.com. Desiatka najlepších kníh podľa odbornej poroty ceny Anasoft litera 2021 bude vyhlásená koncom feburára/začiatkom marca 2021.