Zoznam hodnotených kníh

Do výberu hodnotených kníh vstupuje prozaická tvorba žijúceho autora v prvom vydaní s vročením oceňovaného roka automaticky. Konečný verdikt o zaradení alebo nezaradaní diela do hodnotenia vynáša spravidla odborná porota.

Kritériá sú uvedené v štatúte ceny.

 

Zoznam hodnotených kníh v roku:

2006

2007

2008 

2009 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023