Zoznam hodnotených kníh v roku 2024 (pracovný)

Do výberu hodnotených kníh vstupuje prozaická tvorba žijúceho autora v prvom vydaní s vročením oceňovaného roka automaticky.

Zoznam plníme sami, ale veľmi nám pomôže, ak nám s ním ako vydavateľstvá, autorky, autori alebo čitateľská obec pomôžete a vyplníte Prihlasovací formulár.

Konečný verdikt o zaradení alebo nezaradaní diela do hodnotenia vynáša spravidla odborná porota. Kritériá sú uvedené v štatúte ceny

Do 19. ročníka literárnej ceny Anasoft litera sú automaticky zaradené všetky tituly pôvodnej prózy žijúcich autorov a autoriek, ktoré vyšli v roku 2023 (alebo neboli zaradené v predchádzajúcom kalendárnom roku) v prvom vydaní.

Nasledovný zoznam je pracovný a aktualizovaný raz za deň.

Daniš, Igor Bezvýznamnosť Vlna 2023
Hochelová, Vlasta O živote vieš prd! Fejsbukový denník ENIGMA PUBLISHING 2022
Jenčová, Ľubomíra Plameniaky chodia naopak   2022
Malik, Adam Láska a iné nehmatateľné veci, ktoré tak nevyhnutne potrebujeme Adam Malik 2022
Mistríková, Veronika Kúzelné okamihy Valslav 2022
Paňko, Július Pekne prosím Július Paňko 2022
Švec, Vlastimil 16€ Vedomý život, s.r.o. (Vydavateľstvo Valslav) 2022
Wenzlová Švábeková, Zdenka Nahota psyché Elist 2022