Koľko ľudí tvorí literárnu cenu Anasoft litera?

Za 15 rokov je to zďaleka viac ako 15 mien

Simona Prokopec Fochlerová

30. 12. 2020

 

Ceny vo všeobecnosti majú aj svoju – povedzme – odvrátenú stránku. Keď je na konci známe meno laureáta alebo laureátky, všetky tie hodiny príprav, organizácie a práce mnohých ľudí, sa do neho akosi skoncentrujú. A to nie je celkom fér, hoci je to pochopiteľné. Tento blog by mal poskytnúť aspoň trochu zadosťučinenia a vďaky. Pretože Anasoft litera je ďaleko viac, než len útly zoznam skvelých spisovateľov a spisovateliek. Za 15 rokov je jej história plná mien ľudí, vďaka ktorým sa stala rešpektovanou slovenskou literárnou cenou s prívlastkom najprestížnejšia.

 

Literárnu cenu Anasoft litera v roku 2006 založili poetka Katarína Kucbelová a český vydavateľ Marek Turňa. Legenda vraví, že firma ANASOFT najprv podporovala poéziu a im pomoc prisľúbila len na jeden rok a že sa potom uvidí...
Vidieť to je už 15 rokov a ako to vidia oni sami (a inak), si môžete prečítať vo vyznaní čitateľov ANASOFT.
Do roku 2012 bola Katarína Kucbelová aj riaditeľkou ceny, ktorej vymyslela základný štatút a to, čo robí cenu takou výnimočnou – že sa automaticky hodnotia všetky prozaické tituly v prvom vydaní. (V roku 2020 však cenu zažila aj z tej opačnej strany – so svojím prozaickým debutom Čepiec bola vo finále a z nášho rozhovoru pri káve, v ešte chvíľu otvorených kaviarňach, som nadinterpretovala jej myšlienku, že keby bola vtedy vedela, aké to je pre spisovateľa náročné, možno by ju ani nezakladala).
Do roku 2017 cenu koordinovala skrátka Džadža – civilným menom Jana Ondiková, po vydaji už Vicenová (srdečne gratulujeme). Vymyslela a nastavila sprievodné projekty, ktoré cenu robia celoročnou, a tak v stredoeurópskom kontexte vyčnievajúcou. Ako jediná z jej riaditeliek (aj keď to slovo nepoužívala) dokázala písať granty na najvyšší počet bodov a na prvýkrát aj odovzdať vyúčtovania Audiovizuálnemu fondu!
Od roku 2018 cenu Anasoft litera vediem ja, Simona Fochlerová, neskôr Prokopec Fochlerová, do ceny som priniesla aj (literárnou obcou) kontroverzne prijatú finálovú päťku, hmotnú cenu a novú webstránku (stále/zatiaľ nedokončenú). V plánoch mám ešte vývoj bezplatnej hodnotiacej aplikácie slovenských prozaických kníh...
Za firmu ANASOFT s nami od začiatku spolupracujú prezident spoločnosti ANASOFT Michal Hrabovec a jej výkonný riaditeľ Stanislav Čekovský (ešte sme ich nepresvedčili, aby s ich hudobnou skupinou Anaband vystúpili na ceremoniáli), predchádzajúca marketingová manažérka Jana Ohrablová a niekoľko rokov súčasná marketingová manažérka, šarmantná Lucia Turiničová. Jeden rok nás za ANASOFT koordinovala aj Katka Putalová. Nezabúdame ani na dievčatá z tzv. Back office – ďakujeme za každý sken a prevzatý balík! 
Projektovou manažérkou ceny Anasoft litera bola prvé ročníky Andrea Kalinová.
Komunikačnou manažérkou ceny bola niekoľko ročníkov Mária Hejtmánková. Kto pracuje v umení a kultúre vie, že dobrý/á PR sa hľadá viac ako ťažko... a tak sa do ceny vrátila koncom roka 2020. 
Na produkcii a dramaturgii podujatí pracoval niekoľko ročníkov František (Ferči) Malík, s Džadžou tvorili skvelé pracovné duo (ich skvostné dramaturgické nápady nám v aktuálnom tíme veľmi chýbajú), jeden ročník s nami ako produkčná spolupracovala Diania Švihlová. Posledné ročníky je za produkciu zodpovedná, skrátka dokonalá produkčná bez jedinej chybičky – Lucia Mandincová.  
Profesionálnu a zároveň ľudskú komunikáciu s porotou Anasoft litera má na starosti už niekoľko rokov manažérka par excellence Andrea Makýšová Volárová, koordinuje aj projekt Anasoft litera uvádza a so Soňou Urikovou cenu René – Anasoft litera gymnazistov.
Vizuál prvých ročníkov vrátane loga navrhla Jana Slezáková, následne sa jednému roku kampane venoval Juraj Sukop. Viacero ročníkov aj s úpravami loga navrhovala Pavlína Morháčová. Autorom vizuálu posledných ročníkov je Marek Kianička, ktorý od nás odchádza kvôli vyťaženosti už niekoľko rokov, ale nikdy to nevie aj urobiť, a tak nám prisľúbil spoluprácu aj na rok 2021. Tešíme sa!
Na digitálnej komunikácii spolupracovala Zuzana Kallová, Marta Prokopová a Máté Macsicza.
Naším dvorným fotografom je posledné roky Juraj Starovecký, keď niekedy nestíha, zaskočí za neho manželka – úžasný pár!, alebo jeho pán priateľ Šimon Lupták. Predtým ešte fotografovali aj Andrea Kalinová, Michal Burza a Gabriela Zigová.
Prvú webovú stránku sprocesoval Braňo Pepel, neskôr a až dodnes sa o ňu starájú vždy pohotoví a ochotní chlapci zo STUDIO MAX MEDIA SK. O systém hlasovania v Cene čitateľov sa stará (bez nároku na honorár) Filip Čekovský, áno, syn jedného zo šéfov ANASOFT-u.
Videoportréty finalistov ceny Anasoft litera a neskôr videoseje vyrábali, ako prvý Peter Balcar, potom Ivan Ostrochovský, Viera Čákanyová, Peter Važan, Katarína Krištúfková, Mária Rumanová (veľmi, chýbaš, Marienka), Miro Remo, Miroslav Remo st., Jana Bučka, Michal Fulier, Barbora Sliepková.
Tvorcovia ceremoniálov odovzdávania ceny boli Ján Šimko, Dušan Vicen, Róbert Šveda, Jozef Koleják, Vlado Janček, Tomáš Hudák & Samo Trnka (najlepšie moderátorské duo, aké sme kedy mali) a Přemysl Boublík. Moderovala nám aj Lucia Hurajová, Dado Nagy a naposledy Zuzana Golianová
Najlepší mapping, aký nám kedy kto robil, vytvoril Boris Vítazek
Na priamych prenosoch v Rádiu DEVÍN pracovali Eva Reiselová, Roman Laščiak a jeho tím v prenosových vozoch za MDPOH, Andrea Makýšová Volárová, Zuzana Golianová, Zuzana Šimová, Peter Michalík.
Projekt Re-book viedol Michal Tornyai, v roku 2020 Eva Péč Brezinová.
Prvú hmotnú cenu navrhlo v roku 2019 české Studio FAKTICKY.
Druhú hmotnú cenu navrhol v roku 2020 slovenský umelecký šperkár Ján Jánoš.
So základným účtovníctvom sa doslova veľmi trápim ja (aj keď som milovníčka excelu a čísel), o to profesionálne sa stará Ľudmila Pauková.
Akiste natvrdšiu prácu pre Anasoft literu, ktorá jej vybudovala aj meno, urobili porotkyne a porotcovia (v abecednom poradí a bez titulov): Vladimír Barborík, Zuzana Bariaková, Zuzana Belková, René Bílik, Adam Bžoch, Jozef Bžoch, Martin Ciel, Karol Csiba, Jana Cviková, Tina Čorná, Renáta Deáková, Peter Darovec, Marek Debnár, Kornel Földvári, Marcel Forgáč, Ján Gavura, Tomasz Grabiński, Michal Habaj, Milan Hamada, Mila Haugová, Branislav Hochel, Ivana Hostová, Dana Hučková, Michal Jareš, Peter F. 'Rius Jílek, Valerij Kupka, Juraj Kušnierik, Gabriela Magová, Lubomír Machala, Zbigniew Machej, Pavol Markovič, Fedor Matejov, Pavel Matejovič, Petr Minařík, Lucia Molnár Satinská, Jozef Dado Nagy, Patrik Oriešek, Radoslav Passia, Vladimír Petrík, Ján Antonín Pitinský, Martin Porubjak, Zora Prušková, Veronika Rácová, Derek Rebro, Zoltán Rédey, Michal Rehúš, Ľubica Schmarcová, Marta Součková, Jaroslav Šrank, Ján Štrasser, Ivan Štrpka, Ivana Taranenková, Miroslava Vallová, Stanislav Vallo, Miroslav Zelinský, Peter Zajac. Mnohí či mnohé z nich si porotcovanie vyskúšali dvakrát a rovnako mnohé a mnohých na druhý raz už presvedčiť nevieme, lebo prečíťať desiatky kníh, z ktorých veľké percento je pre takýto typ čitateľov skrátka ťažko čitateľných, chce okrem času aj veľkú mieru intelektuálneho sebamasochizmu.
Špeciálne poďakovanie patrí Marte Šátekoveja jej Ex librisu, potom Šaňovi Baloghovi, Kornelovi Földvárimu, Tomášovi Janovicovi, Daniele Kapitáňovej, Františkovi Jablonovskému a Petrovi Krištúfkovi.
Ďakujeme aj Miroslave Vallovej (že jej Literárne informačné centrum Anasoft literu spomína vždy, kde môže), Ivane Taranenkovej (za to, že iniciovala veľkú a dlhoročnú spoluprácu s Ústavom slovenskej literatúry SAV), Oliverovi Rehákovi, Eve Andrejčákovej (že z Anasoft litery vo svojich mienkotvorných médiách urobili aj mienkotvornú umeleckú cenu), Tine Čornej, predtým aj Radovi Passiovi, Iris Kopcsayovej (za spomínanie Anasoft litery v ich médiách aj bez zaplatených inzercií), Zuzane Belkovej (že sa knihy Anasoft litery dostávajú dlhé roky do Čítaní na pokračovanie v Rádiu DEVÍN), Eve ReiselovejPetrovi Janků (že za ich šéfovania Rádiu DEVÍN mala Anasoft litera akoby vlastné rádio), Petrovi Prokopcovi (za mnohé marketingové a copywriterské nápady), Rite Koszorús (za pomoc s webstránkou), Márii Šnircovej z RTVS a mnohým ďalším, na ktorých som si určite teraz nespomenula...
Ďakujeme za všetko čo ste pre cenu Anasoft litera urobili, robíte a mnohí/mnohé ešte uričte urobíte!
Ako vidíte, Anasoft litera ďakuje zďaleka viac ako 15 ľuďom za svojich 15 rokov.
Nech v roku 2021 nás spájajú silné ľudské aj knižné väzby!

Späť na blogy