15 rokov so slovenskou literatúrou

Je takmer neuveriteľné, že zvláštne spojenie softvérovej spoločnosti so slovenskou prózou trvá už 15 rokov

čitatelia zo spoločnosti ANASOFT

21. 8. 2020 

Začalo sa to poéziou. Pred vznikom ars_litery sme podporovali festival Ars Poetica. Vtedajší predstavitelia združenia ars_litera podporení našou túžbou vytvoriť niečo nové a významné, prišli s myšlienkou vytvoriť skutočne nezávislú cenu slovenskej prózy. Nápad sa nám páčil, mali sme a máme záujem podporovať slovenskú kultúru, vzdelávanie aj kreativitu.

Hneď od začiatku bolo jasné, že to bude beh na dlhú trať. Prvé roky trvalo novej cene presvedčiť kultúrnu obec o jej relevantnosti a transparentnosti. A potom sa to už rozbehlo naplno. 

V priebehu rokov sa aj v našej firme próza stala súčasťou jej vnútorného života. Slovenské knihy sa u nás čítajú, požičiavajú a diskutuje sa o nich. Je treba priznať, že nie vždy súhlasíme s výberom nezávislých porôt a ich rozhodnutia nás privádzajú do rozpakov. Na druhej strane si nadovšetko vážime nezávislosť rozhodovania, a tak to má byť. Spolupráca s literárnou cenou u nás nie je len o financiách, ale aj o naplnení potreby niečo užitočné pre našu kultúru urobiť.  

Veľmi si vážime prácu všetkých zo združenia ars_litera, ktorí s neuveriteľným zápalom a nadšením neúnavne riešia všetky výzvy a prekážky, ktoré rozmanité aktivity okolo ocenenia so sebou prinášajú. Patrí im naša vďaka, úcta a obdiv.

Želáme Anasoft litere ešte veľa úspešných ročníkov a kvalitných diel, ktoré budú mať množstvo čitateľov a v neposlednom rade budú reprezentovať kultúru našej krásnej krajiny aj v zahraničí!

Späť na blogy