Kalendár

3. január 2023

Zverejnenie zoznamu automaticky nominovaných kníh Anasoft litera 2023

Do 18. ročníka literárnej ceny Anasoft litera sú automaticky zaradené všetky tituly pôvodnej prózy žijúcich autorov a autoriek, ktoré vyšli v roku 2022 v prvom vydaní, alebo v roku 2021, ktoré nestihli byť zaradené do hodnotenia porotou. Zoznam je možné pripomienkovať do konca januára 2023 na adrese cena@anasoftlitera.com.

Viac informácií

31. január 2023 do polnoci

Otvorené pripomienkovanie zoznamu automaticky nominovaných kníh na Anasoft litera 2023

Do 18. ročníka literárnej ceny Anasoft litera sú automaticky zaradené všetky tituly pôvodnej prózy žijúcich autorov a autoriek, ktoré vyšli v roku 2022 v prvom vydaní, alebo v roku 2021, ktoré nestihli byť zaradené do hodnotenia porotou. Zoznam je možné pripomienkovať do konca januára 2023 na adrese cena@anasoftlitera.com.

Viac informácií