Živý bič

Živá literatúra útočí na čítanky! 

Živý bič je edukatívno-popularizačný projekt, ktorý od roku 2012 organizuje tím literárnej ceny Anasoft litera. Prioritne pinášal možnosť sa na stredných i vysokých školách a v knižniciach osobne stretnúť s autormi, ktorí hovoria jazykom, akému rozumejú mladí ľudia. Od roku 2017, vzniku a realizácie ceny René – Anasoft litera gymnazistov, v rámci ktorej sa uskutočňujú besedy s nominovanými autormi vo vybraných zapojených školách, sa však pôvodný koncept tohto projektu rozšíril o vzdelávací rozmer.

Čítate dobre?

Jeho hlavným cieľom je toto stretnutie so „živým, tvoriacim a dobrým spisovateľom či spisovateľkou” posunúť o prednášku a diskusiu s jedným z odborných porotcov ceny Anasoft litera, ktorého súčasťou bude interaktívna prednáška a prezentácia pre učiteľov a študentov o tom, čo je umelecky hodnotná literatúra, aké sú kritériá pri hodnotení umeleckého literárneho textu, ako čítať, čo si všímať, ako rozlišovať a ako si vyberať literatúru.

Vybrané rôzne dvojice (autor – porotca) s prezentáciou navštívia v roku 2019 každé krajské mesto SR (vybranú školu pre cieľovú skupinu študentov a ich pedagógov a vybranú knižnicu pre širšiu čitateľskú verejnosť). Prezentácia ako aj hodnotenia výstupov a všetky materiály v nej používané budú k dispozícii na voľné stiahnutie v tejto sekcii.

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte e-mailom na cena@anasoftlitera.com